Personalia logotyp

Home-icon

slide5

About Escapad

Alla organisationer har en egen kultur, ett sätt att relatera, referera och agera både internt och externt. Kulturen uppkommer antingen bara på grund av händelser inom organisationen, eller så utvecklas en kultur genom aktiva och medvetna handlingar som på bästa sätt tar vara på medarbetarnas kompetens och kreativitet samt verksamhetens mål och syfte.

Escapad kan företagskultur. Vi kan skapa varaktig utveckling som bidrar till en lönsam verksamhet för er organisation.

Företagskulturen är förmodligen den allra viktigaste av företagets alla beståndsdelar. Den är värd all omsorg och den behöver ständigt förtydligas och hållas vid liv. Inte bara för nya medarbetare, utan för alla, hela tiden. Vi vill hjälpa er i ert arbete att mejsla fram och formulera just den företagskultur som ska bli ert kännemärke.